Περιγραφή

flow3d_why_scr_alt

Το FLOW-3D είναι ένα πανίσχυρο CFD εργαλείο (Computational Fluid Dynamics) που δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς να ελέγχουν και να αναλύουν τη δυναμική συμπεριφορά υγρών και αερίων υλικών ενός μεγάλου φάσματος βιομηχανικών εφαρμογών και φυσικών διεργασιών.

Αναλυτικά, οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το FLOW-3D είναι οι παρακάτω:

Χυτεύσεις μετάλλων

avi

 • Βαρυτική
 • Χαμένου κεριού
 • Συνεχής χύτευση
 • Φυγοκεντρική
 • Χυτοπρεσσαριστά (HPDC)
 • Ημιστερεής κατάστασης (thixo casting)

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραπάνω εφαρμογές, όπως πλήρωση μετάλλου, χρόνοι στερεοποίησης μετάλλου, θερμοκρασίες μετάλλου, πυκνότητα μετάλλου, πόροι, κενά αέρα, θερμικές τάσεις κτλ.

Διαχείριση υδάτινων πόρων

app_wat_main

 • Υδροηλεκτρικά έργα (φράγματα, σταθμοί ρεύματος)
 • Μηχανική των ποτάμιων ροών
 • Διαχείριση υδάτινων φυσικών και τεχνικών πόρων

Πέρα από τις παραπάνω εφαρμογές, το FLOW-3D μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στις παρακάτω εφαρμογές:

app_cons_fill

 • Αεροδιαστημική
 • Επικαλύψεις
 • Καταναλωτικά αγαθά (σπρέυ, πλήρωση μπουκαλιών κτλ)
 • Τεχνολογία inkjet
 • Ναυτιλία
 • Μικροϋδραυλική κ.α.

app_mar_main

Brochure
Video