Περιγραφή

Η σειρά των 3d σαρωτών HDI  ADVANCE είναι μια προηγμένη λύση τρισδιάστατης σάρωσης ενώ ταυτόχρονα είναι και η οικονομικότερη πρόταση της αγοράς. Προσφέρει υψηλής ανάλυσης (HD) σαρώσεις με το 1/3 του κόστους αντίστοιχων δυνατοτήτων 3d σαρωτών. Μπορεί να σαρώνει αντικείμενα μεγάλου εύρους τόσο σε μέγεθος όσο και σε σχήμα χωρίς να απαιτείται η σπατάλη χρημάτων για άλλο σύστημα τρισδιάστατης σάρωσης.

Οι 3d σαρωτές HDI ADVANCE μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως σάρωση προσώπων, σάρωση σώματος, αρχαιολογικές εφαρμογές, αντίστροφη μηχανολογία, μηχανολογικές κατασκευές, μετρήσεις & ποιοτικό έλεγχο, μοντελοποίηση, ταχεία πρωτοτυποποίηση, έγχρωμη ή μονόχρωμη σάρωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Rx

Brochure
Video